Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy

KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN VIÊM PHỔI THỞ MÁY

HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM – HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

 

Download: Tại đây

Trả lời