Hình dáng của các sóng trên ECG

Đây là bài 3 trên 3 trong series Chương 1: Điện tâm đồ bình thường

Nguồn video: Khóa học điện tâm đồ online www.dientamdo.com

Các bài kế tiếp trong Series<< Quá trình hình thành các sóng trên ECG

Trả lời