Hoạt động điện thế cơ tim

Đây là bài 1 trên 3 trong series Chương 1: Điện tâm đồ bình thường

Nguồn video: Khóa học điện tâm đồ online www.dientamdo.com

Các bài kế tiếp trong SeriesQuá trình hình thành các sóng trên ECG >>

Trả lời