Quá trình hình thành các sóng trên ECG

Đây là bài 2 trên 3 trong series Chương 1: Điện tâm đồ bình thường

Nguồn video: Khóa học điện tâm đồ online www.dientamdo.com

Các bài kế tiếp trong Series<< Hoạt động điện thế cơ timHình dáng của các sóng trên ECG >>

Trả lời